مختصری در مورد زندگینامه دکتر مهدی لشگری

متولد 1355 تهران، دیپلم ریاضی دبیرستان البرز، کارشناسی مهندسی بیومکانیک دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی واحد علوم و تحقیقات،دانشجوی دکتری روانشناسی

رزومه دکتر مهدی لشگری

سوابق تحصیلی و فعالیت‌های علمی، پژوهشی

۱

نمونه سوالات

۲

فایل های پاورپوینت

۳

فایل‌های اکسل

۷

فایل‌های وورد

۶

دانلود مقالات PDF

۴

کتب تالیف و ترجمه

۸

ارتباط مستقیم با استاد

email

آدرس ایمیل استاد

خلاصه عملکرد

بیش از دو دهه فعالیت در عرصه آموزش کشور

0

مقاله

0

استنادات

0

بار استاد راهنما

0

سخنران همایش