تقویم حضور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

ساعات حضور اینجانب در نیمسال اول 98-99 به شرح ذیل می باشد :

شنبه :ساعت 8 الی14

یکشنبه:ساعت 8 الی16

دوشنبه:ساعت 8 الی 12

چهارشنبه:ساعت 8 الی 18