همایش ها و کنفرانس ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

سومین همایش ملی علوم زیستی

وضعیت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : 97/12/15

برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان زمان برگزاری : ۱۵ اسفندماه ماه ۱۳۹۷ آدرس سایت کنگره : http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81 علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی  http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81 مراجعه فرمایند.

‏همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها)‏

وضعیت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : 1397/09/15

برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان زمان برگزاری : ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ آدرس سایت کنگره : http://nicls.damghaniau.ac.ir علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی http://http://nicls.damghaniau.ac.ir مراجعه فرمایند.